belobradek
Informační systém

Vicepremiér Pavel Bělobrádek mystifikuje veřejnost

Postupná vyjádření vicepremiéra Pavla Bělobrádka ke stavu Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), která mohla veřejnost sledovat v nejrůznějších mediích od června až do současnosti, dokladují oprávněnost názoru, že Pavel Bělobrádek mystifikuje veřejnost.

Sdělení na stránkách RVVI 2. srpna 2016:

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) je po dvou měsících opět funkční pro veřejnost. Na konci července byly zprovozněny zbývající části systému, a sice Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Centrální evidence projektů (CEP). Tyto moduly jsou zatím spuštěny v ověřovacím provozu, veřejnost v nich ale může vyhledávat potřebné údaje. Funguje také export dat a pracuje se na funkčnosti hromadného vkládání dat do modulů CEP a RIV.
„„Informační systém výzkumu, vývoje a inovací jsme zprovoznili do dvou měsíců od ukončení starého systému. Zásadní je hlavně to, že nový systém je rozvíjen a provozován Úřadem vlády ČR, nikoliv externím dodavatelem. Systém je také uživatelsky přívětivější a zjednodušuje administrativu pro vkladatele, tedy zejména výzkumné organizace,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavel Bělobrádek.“

Sdělení vyvolává rozpaky: v prvním odstavci se tvrdí, že je zprovozněn IS VaVaI pro veřejnost (tím se zřejmě míní jeden fragment celého systému – aplikace pro prezentaci dat IS VaVaI, a to pro data CEP a RIV zatím jen v ověřovacím provozu). Toto tvrzení je ale v rozporu s tvrzením pana Bělobrádka, tj., že informační systém je zprovozněn. A je záhadou, jak tento zprovozněný fragment systému zjednodušoval administrativu pro VO.

Živý projev Pavla Bělobrádka z 8. srpna 2016 stojí za to si poslechnout.
S radostí zde vicepremiér konstatuje, že se nový informační systém vyvíjený na Úřadu vlády funguje, a to všechny databáze a rejstříky – a dokonce je prý lepší, než ten odstavený, uživatelsky přívětivější a komfortnější (0:24/ 2 min.), o chvíli později říká „některé části ještě musíme otestovat, nicméně je to plně funkční“ (1:36 / 2min.).

Připomeňme jen, že ve chvíli, kdy tuto radostnou novinu vicepremiér sděloval, byla zprovozněna aplikace, která jen prezentovala datové výstupy z jejich posledního zpracování odstaveným systémem. Tedy jen malá a méně náročná část celého systému. Fakticky zcela chyběla část systému pro podporu sběru dat a kontrolu dodávaných dat i nejnáročnější a nejsložitější „vnitřní“ část systému provádějící začleňování nově dodaných dat do centrální databáze a provádějící veškeré další datové operace až do generování všech potřebných datových výstupů.

Ke stížnosti vyslovené v rámci zasedání Předsednictva Rady vysokých škol dne 15. září 2016 (tedy více, než měsíc po sebevědomém vystoupení vicepremiéra Bělobrádka), že poskytovatelé zatím nemohou uvolňovat účelovou podporu, protože nemohou naplnit zákonnou povinnost předáváním údajů do IS VaVaI a nemohli předat do IS VaVaI údaje o výsledcích projektů aplikovaného VaV v zákonném termínu, náměstkyně Pavla Bělobrádka Lucie Orgoníková sdělila následující:
„Poté vystoupila náměstkyně místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Bělobrádka Ing. Lucie Orgoníková, která sdělila, že systém RIV zatím není funkční, na systému CEP probíhá testování. Sdělila, že v příštím týdnu by měl být dán do provozu a předán uživatelům k užívání.

Media na konci září 30. září 2016 zveřejnila toto vyjádření vicepremiéra Pavla Bělobrádka ke stavu Informačního systému výzkumu, vývoje a inovaci (IS VaVaI):
„Mohu se zadostiučiněním říci, že by příští týden měl být plně funkční celý informační systém, který jsme dokázali vybudovat za čtyři měsíce, přestože jsme byli strašeni, že vybudování takového systému bude trvat až roky.“

 

A jaký je skutečný stav IS VaVaI k 8. říjnu?

Není funkční část systému pro podporu sběru dat a z toho vyplývá i nefunkčnost části pro začlenění a zpracování dat v centrální databázi systému. Prezentace veřejně přístupných údajů trpí řadou nedostatků, exporty vybraných dat jsou naprosto nevyhovující, prezentované části CEP a RIV jsou zřejmě stále v ověřovacím provozu (zatím nebyl oznámen přechod do „ostrého“ provozu).

Takže nejen, že 2. srpna nebyl IS VaVaI plně funkční, on nebyl plně funkční ani na konci září, jak se vicepremiér Bělobrádek zavázal, a není plně funkční ani dnes.

Je nepochybné, že vicepremiér Bělobrádek nás mystifikoval a mystifikuje dále.

Výrok Pavla Bělobrádka z 30. září 2016 – „Mohu se zadostiučiněním říci, že by příští týden měl být plně funkční celý informační systém, který jsme dokázali vybudovat za čtyři měsíce“  je stejně nevěrohodný jako  jeho výroky předcházející.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *