stazeny-soubor
Česká věda a svět

Věda a výzkum a EU

Informace o evropských výzkumných aktivitách jsou velmi důležité pro české vědce a přispívají k transparentnosti v oblasti vědy a výzkumu.

V tomto přehledném článku chceme ukázat šíři a rozsah aktivit EU v oblasti vědy a výzkumu. Popsat tuto rozsáhlou oblast podrobněji by bylo nad rozsah tohoto článku. Pokusíme se pouze ukázat hlavní směry těchto aktivit.

Obecně platí následující:

 • Oblast vědy a výzkumu je významnou součástí Smlouvy o fungování Evropské unii.
 • Věda a výzkum je kodifikována v HLAVĚ XIX VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR a to článcích 179 až 193 Smlouvy.

EU zřídila tzv. Evropský výzkumný prostor, který vedle čtyř známých svobod (volné pohyby) zavádí mimo jiné ještě svobodu pohybu vědeckých pracovníků, vědeckých poznatků a technologií.

Evropská komise má i člena pověřeného problematikou vědy a výzkumu (v současné době je to komisař Carlos Moedas  a jedno z Generálních ředitelství Komise je ředitelství pro vědu, výzkum a inovace  . Jeho ředitelem je v roce 2016 Robert-Jan Smits.

Politika vědy a výzkumu EU je zveřejněna zde.

Politika vědy a výzkumu zahrnuje tyto oblasti:

 • Audiovizuální a mediální politika
 • Digitální program pro Evropu
 • Internet
 • Komunikace
 • Koordinace v oblasti médií (MTF)
 • Mediální gramotnost

Výzkum v oblasti ICT (Informatika a komunikační technologie) – Hospodářský růst – vnitřní trh, průmysl a podnikání a další oblasti:

 • Nanotechnologie
 • Vědecká etika
 • Vesmír

Další portály pro výzkum:

 • EURAXESS – Portál pro mobilitu výzkumných pracovníků
 • Rámcový program – Horizont 2020
 • Výzkum v EU

Samostatnou kapitolu tvoří v EU věda a výzkum v oblasti atomové energie – tato oblast je hlavním tématem pro Evropské společenství pro atomovou energii – EURATOM viz např. zde.

EURATOM se zabývá třemi oblastmi:

 • štěpnými procesy – fission,
 • slučovacími procesy – fusion
 • jadernou bezpečností.

Evropská komise zřídila i Společné výzkumné středisko – Joint Research Centre – viz např. zde .

Středisko zahrnuje výzkum pro politiky EU v těchto oblastech:

 • Zemědělství a bezpečnost potravin
 • Hospodářská a měnová unie
 • Energie a doprava
 • Životní prostředí a změny klimatu
 • Zdraví a ochrana spotřebitelů
 • Informační společnost
 • Inovace a růst
 • Jaderná bezpečnost a ochrana
 • Bezpečnost a ochrana
 • Standardizace

Další zajímavé odkazy pro oblast vědy a výzkumu v EU – odkazy na zdroje Wikipedia:

Dále lze uvažovat následující aktivity:

 

Tímto ukončujeme základní přehled o vědě a výzkumu v EU. Pro zájemce o další informace z této oblasti připravujeme další podrobnější přehled o této problematice.

 

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *