belobradek
Hodnocení VaV

Skandální průběh hodnocení H15

Shrňme nejprve fakta:

  • Podle harmonogramu schváleného vládou mělo být hodnocení 2015 i hodnocení 2016 ukončeno a schváleno Radou pro VaVaI v prosinci 2016
  • Pavel Bělobrádek několikrát veřejně prohlásil, že hodnocení není ohroženo
  • Je druhá polovina března 2017 a hodnocení 2015 stále není dokončeno
  • Od prvního zveřejnění výsledků hodnocení 2015 (tzv. 3 etapa hodnocení) na začátku února 2017 s obrovským množstvím zásadních chyb ve výpočtu byly zveřejněny další čtyři verze, přičemž každá z nich obsahovala nepřijatelné množství chyb ve výpočtu (celkem dosud zveřejněno 5 verzí)
  • Standardní způsob připomínkování v rámci 3. etapy hodnocení tak, jak byli předkladatelé zvyklí z dřívějška, se zvrhl na hledání a hlášení chyb nalezených ve zveřejněných výstupech, předkladatelé byli takto obtěžovaní celkem již pětkrát.
  • Kontrolou výpočtu a hledáním chyb v jednotlivých zveřejněných verzích se účastnili kromě intenzivní práce KHV pracovníci prakticky všech předkladatelů
  • Nechtěné spolupráce na odstraňování chyb v hodnocení H15 se jistě v úhrnu účastnilo minimálně kolem tisíce osob, které strávily na hledání chyb a hlášení chyb sekci RVVI desítky hodin (a to nepočítáme práci KHV a pracovníků sekce RVVI). Ve výsledku se odhadem jedná o částku minimálně 10 milionů Kč. Navíc čas takto strávený nemohli věnovat tito pracovníci svým vlastním úkolům. Finanční náklady na hodnocení tak vzrostly několikanásobně
  • Sekce RVVI nikde neuvádí termín zveřejnění konečné verze schválené Radou pro VaV (zkrátka až to bude, tak to bude)
  • Hodnocení 2016 – podklad pro poskytovatele k rozdělení financí za zhodnocené výsledky jednotlivým předkladatelům v  roce 2018 – je v nedohlednu.

Ptáme se:

Kdo vyčíslí skutečné finanční náklady, které byly vynaloženy na hodnocení 2015?  

Existuje nějaký postih osob odpovědných za zpackaný výpočet hodnocení 2015? 

Existuje nějaký postih osob odpovědných za několikanásobné navýšení finančních nákladů na hodnocení 2015 oproti nákladům na dřívější hodnocení? 

Existuje nějaký postih osob odpovědných za dodržení termínů v harmonogramu hodnocení schváleného vládou? Jen na okraj –poskytovatelé mají pro dodávání dat do IS VaVaI stanoveny závazné termíny, jejichž dodržení je podmínkou poskytnutí finanční podpory. Pro sekci RVVI závazné termíny neplatí? 

Proč sekce RVVI nesdělí termín zveřejnění konečných výsledků hodnocení 2015, na které poskytovatelé i výzkumné organizace netrpělivě čekají? Nebo pro ni není žádný termín závazný? 

Kdy bude hotovo a zveřejněno hodnocení 2016?

A jen dodejme:

Dodávku výsledků hodnocení prováděl v dřívějších letech vždy externí dodavatel vybraný na základě výběrového řízení, který v rámci tohoto řízení musel na datovém vzorku prokázat požadovanou znalost problematiky hodnocení.

Termíny dodání podkladů v jednotlivých etapách hodnocení byly jednoznačně dané harmonogramem průběhu hodnocení, za jejich nedodržení či za případné chyby ve výpočtu by byl dodavatel tvrdě sankcionován.

Nezapomeňme, že hodnocení H15 je jedním z nejvýznamnějších příspěvků k transparenci vědy a výzkumu u nás!!! Proto je třeba mu věnovat výjimečnou pozornost.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *