is2
Česká věda a svět

Portál Evropský výzkum

Cílem národního portálu pro evropský výzkum  je sdružovat informace týkající se Evropského výzkumného prostoru.

Naším cílem je zvýšit informovanost českých vědeckých pracovníků o zdrojích informací o těchto výzkumných aktivitách na úrovni EU a tím i transparentnost těchto aktivit.

Záměr vybudovat jednotný Evropský výzkumný prostor (ERA – European Research Area) vyhlásila Evropská komise v roce 2000. Jeho prostřednictvím chce EU posílit své postavení ve vědě a výzkumu a technickém rozvoji a přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ve světě a způsobilost kolektivně reagovat na velké společenské výzvy.

Mezi klíčové priority ERA patří volný pohyb vědců a znalostí (tzv. pátá svoboda), efektivní národní systémy pro vědu a optimální mezinárodní spolupráce. Nejdůležitějším nástrojem k implementaci ERA jsou rámcové programy pro výzkum a demonstrace.

V roce 2014 byl zahájen osmý rámcový program Horizont 2020 , rámcový program pro podporu evropského výzkumu, vývoje a inovací.

Portál Evropský výzkum představuje jak jednotlivé programy a iniciativy ERA či dokumenty a orgány, které je formulují, tak i mezinárodní výzkumné organizace působící v rámci EU nebo v rámci evropských států.

Samostatný oddíl je věnován oblasti výzkumu v České republice a jeho prolínání s evropskou úrovní. Na portálu lze rychle a pohodlně nalézt související právní předpisy, rozhodnutí evropských orgánů i další dokumenty vztahující se k celé řadě výzkumných odvětví. Důraz je kladen na mechanismy financování i poskytování dalších druhů podpory ze strany Evropské komise či jiných subjektů. Podobné portály zřizují i další členské státy EU.

Zájemce se může orientovat podle struktury Schéma ERA, nebo za pomoci klíčových slov zobrazených podle váhy, jakou na portálu zastávají, v poli vyhledávání či poli Tag cloud. Zřizovatelé portálu věří, že se tyto stránky staly nepostradatelným zdrojem informací pro české výzkumné pracovníky i širší veřejnost.

Portál je iniciativou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je spravován Technologickým centrem AV ČR.

Portál dále zveřejňuje

  • v rubrice Novinky zajímavé nové zprávy z oblasti vědy a výzkumu v EU
  • v rubrice Akce konkrétní akce (v pořadí podle data zahájení akce) – konference a podobné akce na téma evropského výzkumu
  • v rubrice Dokumenty jsou zveřejňovány dokumenty, které se týkají evropského výzkumu a byly oficiálně publikovány nebo mají všeobecný význam. Součástí portálu je i extranet, kde jsou zveřejňovány pracovní dokumenty EU.

Tímto ukončujeme základní přehled informací, které lze získat na tomto portálu.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *