isvav
Rychlé zprávy

Podivná jména dodávek dat do RIV

Jedním z důležitých údajů o výsledku je jméno dodávky, ve které byl výsledek dodán do RIV.
Jméno dodávky, pod kterým jednotliví dodavatelé dodávají výsledky za „své“ předkladatele do RIV, má přesně definovanou strukturu tak, aby byly dodávky jednoznačně rozlišitelné  – v jakém roce sběru byly dodány, kdo je jejich dodavatelem, kdo je jejich předkladatelem, jaká je verze dodané dodávky.

Struktura jména dodávky je přesně popsána v sekci „Dokumenty ke stažení“ zveřejněné na stránkách rvvi.cz (na tyto dokumenty se odvolává i „NÁPOVĚDA IS VAVAI V2“). Obsah dokumentů se nezměnil a pro Informační oblast RIV 2016 platí stále stejný předpis pro tvorbu jména dodávky výsledků do IS VaVaI – RIV.
Podle tohoto předpisu má být na 11. – 18. místě jména dodávky kód předkladatele výsledků, 19.místo pak tvoří oddělovač a na 20. až 21.místě je uvedena verze dodávky dat. Kód předkladatele je 8-místný kód bez mezer a diakritiky, tvořený následujícím postupem:

 • je-li předkladatelem právnická nebo fyzická osoba s IČ, vyplní se přidělené IČ
 • je-li předkladatelem organizační jednotka nebo organizační složka ČR nepoužívající IČ, vyplní se kód předkladatele z CEA zprava doplněný znaky ‚_‘ (podtržítko) do délky 8 znaků.

Hodnoty údajů ve jménu dodávky se musí shodovat s informacemi o dodávce dat uvedenými v obsahu dodávky a měly by být kontrolovány i kontrolní službou.

Je proto opravdu překvapující, že při prohlížení výsledků narazíme na případy, kdy je ve jménu dodávky na místě určeném pro kód předkladatele uvedeno prvních 8 znaků názvu předkladatele (velkými písmeny bez diakritiky a mezer).

Vyhledáme například výskyty výsledku s názvem:
Shromažďování materiálu a výzkum původních lokalit planého a krajového genofondu drobného ovoce v ČR
Podle aplikace IS VaVaI 2.0 prezentující výsledky RIV zjistíme, že tento výsledek byl dodán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy celkem 4x:

 • DodánoMŠMT v roce 2016
  v dodávce dat RIV16-MSM-25271121/01:1 předkladatelem Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  v dodávce dat RIV16-MSM-00027006/01:1 předkladatelem Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  v dodávce dat RIV16-MSM-VYZKUMNY/01:6 předkladatelem Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
  v dodávce dat RIV16-MSM-VYZKUMNY/01:3 předkladatelem Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Pokud budeme věřit prezentační aplikaci, pak MŠMT dodalo v roce 2016 za dva rozdílné předkladatele (Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.) dodávky dat se stejným jménem:
RIV16-MSM-VYZKUMNY/01.
Poznamenejme jen, že poslední číslice za dvojtečkou v prezentovaném jménu dodávky nijak nesouvisí se jménem dodávky, pod kterým ji dodal dodavatel. Je zřejmě připojena provozovatelem a její význam není nikde vysvětlen.

Případů se takovým shodným dodavatelským jménem dodávky za rozdílené předkladatele nalezneme víc – např.:
RIV16-MSM-VYZKUMNY/01:2 s předkladatelem Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
RIV16-MSM-VYZKUMNY/01:16 s předkladatelem Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
RIV16-MSM-VYZKUMNY/01:9 s předkladatelem Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
RIV16-MSM-VYZKUMNY/01:5 s předkladatelem Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
nebo
RIV16-MSM-VYSOKASK/01:7 s předkladatelem Vysoká škola finanční a správní, z.ú.
RIV16-MSM-VYSOKASK/01:8 s předkladatelem Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.
RIV16-MSM-VYSOKASK/01:9 s předkladatelem Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Pokud dodávky s tímto jménem dodavatel (MŠMT) do RIV nedodal a byly do systému zařazeny provozovatelem bez souhlasu dodavatele (MŠMT), je to přímé porušení zákona 130/2002 Sb. a příslušného prováděcího předpisu. Do systému mohou být zařazeny pouze dodávky dodané dodavatelem a žádné jiné. Dodavatel dat nemůže nést zákonnou odpovědnost za obsah dodávky (včetně jejího jména), kterou do RIV nedodal. Kde je pak zaručeno, že v takové dodávce se změněným jménem nedošlo také ke změně jejích obsahu?

Je nanejvýš žádoucí, aby provozovatel IS VaVaI 2.0 podal vysvětlení, jak se takové dodávky do modulu RIV vlastně dostaly.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *