O nás

Fórum Transparentní věda založili zkušení vědci a badatelé z akademické sféry, kteří si uvědomili nezbytnost vlastního aktivního přístupu a zájmu o problematiku transparentnosti v oblasti vědy a výzkumu. Nejde nám však pouze o aktuální problémy české vědy, ale zajímá nás důležitost transparentnosti a přístupu k informacím v širším společenském kontextu a model jejich role ve veřejném prostoru.

Fórum Transparentní věda je zapsaným spolkem (založen 28.8.2016, registrace v současné době probíhá). Tento spolek vznikl v důsledku nečekaně vyhrocené situace v oblasti české vědy a výzkumu v létě roku 2016. Po 12 letech úspěšného provozu informačního systému pro výzkum, vývoj a inovace (IS VaVaI) došlo na konci května k zastavení provozu tohoto systému, (doběhla smlouva na provoz a její pokračování nebylo Bělobrádkovým úřadem zajištěno). Tato situace se nepříjemně dotkla mnoha uživatelů IS VaVaI. Tím transparentnost v oblasti vědy a výzkumu klesla na nulu.

Politicko-ekonomické tlaky ohrožují samostatnou a nezastupitelnou úlohu transparentnosti ve veřejném prostoru a mohou fatálním způsobem poškodit procesy financování a rozvoje vědy a výzkumu a tím i budoucí prosperitu české společnosti.

Cílem Fóra je informovat veřejnost o krizové situaci zejména v oblasti transparentnosti vědy a výzkumu, vyvolávat otevřenou diskuzi a iniciovat systémové změny. Součástí práce Fóra je analytická činnost, propagační a mediální činnost určená pro široké spektrum veřejnosti. Chceme iniciovat a vést přímý dialog s osobnostmi akademického, veřejného a politického života, přispívat k transparentnosti vědy a výzkumu analytickými studiemi, odbornými i populárními novinovými články, blogy a diskuzemi. O širším konceptu transparentnosti veřejného prostoru pro vědu a výzkum v české společnosti přemýšlíme i s dalšími iniciativami (Fórum Věda žije!).

Aktivity a prohlášení spolku Fórum Transparentní věda vyjadřují výlučně postoje jeho členů. Členství i činnost ve Fóru Transparentní věda jsou čistě dobrovolnými.

Stanovy spolku Fórum Transparentní věda jsou dostupné zde.

Pokud jsou Vám aktivity Fóra Transparentní věda a výzkumu sympatické, můžete se připojit.

Zástupci Fóra Transparentní věda (v pořadí podle abecedy):

RNDr. Miloš Chvojka, CSc., místopředseda spolku
Ing. Martin Souček, Ph.D., předseda a statutární zástupce spolku
PhDr. Anna Stöcklová, místopředseda spolku