Naše vize

Naše představa o transparentnosti vědy a výzkumu je dosti široká. Rádi bychom přispěli k tomu, aby informace v této oblasti byly co nejširší a efektivně veřejně dostupné, čímž myslíme jednak informace pro instituce, ale také, a to především, informace pro jednotlivé vědce. Jsme přesvědčeni, že pouze veřejná kontrola dokáže zaručit účelné a efektivní řízení procesů v této oblasti.

Naším konečným cílem je realizace následujících principů

 • Cesta každé koruny ze státního rozpočtu investované do vědy a výzkumu je podrobně zdokumentována
 • Ke každé investované částce (granty, institucionální podpora, jiná podpora) jsou jednoznačně přiřazeny výsledky, které jsou výsledkem provedené investice
 • Vyprodukované výsledky jsou ohodnoceny objektivním způsobem (bibliometrické hodnocení), pomocí peer review hodnocení a pomocí jiných metod hodnocení a výsledky těchto hodnocení jsou snadno veřejně dostupné a to jak na individuální úrovni (prohlížení a vyhledávání ve webové databázi hodnocení), tak i na hromadné úrovni (možnost stažení množiny vyhledaných výsledků, např. pro jednotlivou organizaci)
 • Veřejně dostupné informace jsou co nejširší
 • Veřejně dostupné informace jsou co nejkvalitnější
 • Výběrové procesy (v grantových agenturách, při stanovení institucionální podpory apod.) jsou zmapovány v nejvyšší možné míře a výsledky jsou veřejně dostupné
 • Zamezení informační diskriminace. Tím myslíme toto:
  • Každá informace, která je dostupná např. nějakému úředníkovi státní správy a není to důvěrná informace, musí být dostupná každému účastníkovi a to veřejnou prezentací
  • Musí platit informační rovnost v přístupu ke zdrojům informací týkajících se vědy a výzkumu
  • Fakticky se jedná o odstranění informační propasti v oblasti vědy a výzkumu

Jde nám o to, aby informace o vědě a výzkumu byly: co nejširší, co nejkvalitnější, plně veřejně dostupné a aby platil princip rovnosti v přístupu k informacím.

Daňový poplatník (je to on, kdo investuje do vědy a výzkumu) by měl mít právo vědět kolik finančních zdrojů daná skupina (instituce, oddělení, výzkumný tým nebo jednotlivý vědec) získala na vědu a výzkum a co za to vytvořila a v jakém oboru. Také by měl mít jasné informace o tom, jak probíhal výběrový proces a kdo nese odpovědnost za (úspěšnou resp. neúspěšnou) investici státních peněz. Pouze kontrola odbornou veřejností může zjistit účelnou investici.

Poznamenejme, že výsledky hodnocení pouze používáme, ale problematiku samotného hodnocení nechceme nijak komentovat, protože tato problematika nesouvisí přímo s transparentností. Na druhou stranu bychom velice stáli o to, aby i interní hodnocení (např. interní hodnocení uvnitř AV ČR) bylo veřejně dostupné. To by umožnilo porovnat různá hodnocení, což by mohlo přinést vyšší míru objektivity do hodnotícího procesu.

Základním předpokladem pro účelnou transparentnost je ovšem co nejvyšší kvalita publikovaných informací.