isvav
Rychlé zprávy

Nový IS VaVaI, harmonogram a dodržování termínů

 

Veřejnost nezná obsah harmonogramu zprovoznění nového systému, který byl předložen vládě – nebyl zveřejněn. Nicméně se dá čekat, že obsahuje konkrétní termíny pro zprovoznění jednotlivých částí a jejich uvedení do plného (ostrého) provozu (datum).

U externího dodavatele jsou termíny pro realizaci určité zakázky či jejích částí jednoznačné a jasné. Je jednoznačný a jasný rovněž postup při nesplnění nějakého termínu (obvykle to bývá více či méně tvrdá penalizace za každý den zpoždění). Obojí je zakotveno ve smlouvě mezi dodavatelem a zadavatelem. Podobně jsou smluvně ošetřeny i případy výskytu nějaké nedostatečnosti předané práce – zpravidla velmi krátký termín na její odstranění.

Jak je to ale v případě nového informačního systému vyvíjeného a provozovaného Úřadem vlády?
Termíny plného zprovoznění jsou neustále posouvány, nebo stanoveny na neurčito (např. i poslední informace k webové kontrolní službě z 19. září ! – „již brzy“), nedostatky zprovozněných částí přetrvávají, nikdy není řečeno, kdy prezentace dat – část CEP a RIV – přejde z ověřovacího provozu do plného provozu (podle informace na webové stránce IS VaVaI byly dány obě části 2. srpna do ověřovacího provozu a dosud nebyl oznámen přechod do jejich plného provozu).

Podle sdělení vicepremiéra Bělobrádka z 30. září bude informační systém plně v provozu od příštího týdne.

Je 9. října a stále nejsou k dispozici podstatné části systému – služby pro podporu sběru dat (vkládací aplikace, kontrolní služba), veřejně přístupné údaje z RIV a CEP jsou zřejmě stále ještě v ověřovacím provozu.

Je zcela nepochopitelné, že vicepremiér netrvá na dodržení termínů a v případě jejich nesplnění nevyvodí tvrdá opatření. Vždyť se přece jedná o národní vědní databázi a o systém, podle kterého se rozdělují na výzkum desítky miliard korun ročně!

A to, že své oznámení o údajném plném zprovoznění systému“ příští týden“, tj. do 7. října, uvádí slovy „Se zadostiučiněním“ v  situaci, kdy evidentně nebyl nedodržen jeho slib o zprovoznění informačního systému do září (v případě, že tento termín nebude dodržen, slíbil vyvodit personální důsledky),  lze považovat za arogantní.