2016-12-23-3
Informační systém

Kde je pravda? – otázka kvality IS VaVaI 2.0

V současnosti se vyskytují ve veřejném prostoru dva opačné názory na kvalitu informačního systému pro vědu a výzkum

  • Ze strany tvůrců systému zaznívá chvalozpěv: pan Bělobrádek tvrdí, že systém je plně funkční a je lepší než předchozí systém
  • Ze strany uživatelů systému přichází prostřednictvím konference rektorů vysokých škol opačný hlas: systém není funkční a ani zdaleka nedosahuje kvalit původního systému

V posledních dnech dokonce tvůrci systému získali jistou cenu v oblasti eGovernmentu.

Pokud IS VaVaI 2.0 získal cenu ve veřejné soutěži (vítězové byli vyhlášeni v Obedním domě spolu s vítězi soutěže Ćeská hlava), potom to znamená, že systém je perfektní, plně funkční, kompletně odladěný a bezchybný.

Na druhou stranu z komunity uživatelů zní: systém není plně funkční, je nedodělaný, neodladěný, výrazně pomalý, obsahuje spoustu chyb a některé části původního systému úplně chybí. Navíc v některých svých částech systém odporuje zákonu.

Řekli jsme si, že si uděláme takový malý test týkající se pouze komponenty vyhledávání v RIV. Zadali jsme jednoduchou vyhledávací podmínku na příjmení autora (každý si může náš test sám zopakovat). Zadali jsme příjmení „procházka“. Ukázalo se následující:

  • Na odpověď systému jsme museli čekat 67 vteřin. Z vlastní zkušenosti víme, že takovéto vyhledávání v předchozím systému trvalo méně než vteřinu. To nás velmi nemile překvapilo – vypadalo to, jako by nový systém byl mnohonásobně pomalejší..
  • Zadali jsme vyhledávací podmínku na název výsledku “Sedm let v gulagu“ (doba odezvy systému 16 vteřin). V detailu tohoto výsledku je rozpor: hodnota počtu výskytů (2 výskyty) neodpovídá přehledu výskytů (1 výskyt).

Z našeho testu vyplývá, že pravdu mají spíše uživatelé než dodavatel. Náš malý test jednoznačně ukazuje, že nový systém není ani perfektní ani plně funkční. Co má tedy znamenat ta udělená cena?

Z našich analytických zkušeností vyplývá následující

  • Pomalost nového systému je naprosto pochopitelná, protože vyplývá z nízkého technologického základu nového řešení založeného na databázi MySQL. Databáze MySQL bude vždy podstatně pomalejší než ORACLE, protože optimalizační algoritmy v ORACLE jsou o nejméně dvě úrovně výše oproti MySQL (tomu odpovídá i rozdíl v ceně těchto technologií). Tato technologická chyba v řešení není napravitelná, bylo by nutné systém znovu vybudovat od začátku na lepším technologickém základu.
  • V novém systému stále chybí komponenta CEZ (která obsahovala údaje z let 1999 – 2013) a také se nám nepodařilo najít aplikaci pro vkládání dat do RIV. Chybějící komponenta CEZ a chybějící vkládací aplikace do RIV dokazují neúplnost nového systému a tím i neplnění zákona o IS VaV. Každý IS státní správy musí být schopen přijímat data do všech svých komponent. Potom je považován za funkční.
  • V novém systému stále chybí kvalitní export z RIV – současný systém nabízí 19 údajů (kde podstatné údaje ISSN, ISBN atd. chybí), zatímco původní systém nabízel více než 70 údajů. To je dle našeho mínění zásadní nedostatek pro využívání systému.

Kde je tedy pravda? – je systém plně funkční, perfektní a ocenění hodný nebo není plně funkční, chybující, neúplný a pomalý? Pravdu má uživatel nebo dodavatel?

V obchodním světě má zásadně pravdu uživatel, ale platí to i ve světě státní správy?

Nebo je to tak, že ve světě státní správy si musí uživatel nechat vše líbit, protože to „dostává zadarmo“ (zadarmo to ovšem není, je to za peníze daňových poplatníků)?

Nebo je to tak, že se sice ušetřilo, ale úspora se projevila na nízké kvalitě řešení? Ušetřilo se na nákladech řešení, ale prodělalo se na času uživatelů.

Je zde velký rozpor mezi dvěma pohledy, pohledem dodavatele a pohledem uživatelů, který by měl být přesvědčivě vysvětlen. Výstup z našeho testu předběžně říká, že pravdu mají uživatelé.