isvav
Rychlé zprávy

Je polovina října a IS VaVaI stále není plně funkční …

Vicepremiér Bělobrádek na tiskové konferenci 30. září ujistil veřejnost, že příští týden bude nový IS VaVaI plně funkční.

A jaký je stav IS VaVaI po 2 týdnech od jeho ujištění?

  • Vkládací aplikace stále není k dispozici
  • Webová kontrolní služba je neúplná (nabízí kontroly jen pro data CEP a RIV)
  • Informace k funkčnostem webové kontrolní službě jsou nedostatečné
  • Není zveřejněn přehled kontrol prováděných webovou kontrolní službou
  • u prezentovaných veřejně přístupných údajů z oblastí CEP a RIV je uvedeno, žeModul je v testovacím provozu
    (oba moduly jsou v ověřovacím (testovacím) provozu od začátku srpna, tj. již třetí měsíc. Znamená to, že zveřejněná data nejsou spolehlivá (mohou obsahovat chyby). Nespolehlivé informace jsou ovšem uživateli k ničemu)
  • Rozsah veřejně přístupných údajů v exportovaných souborech (zejména z CEP a z RIV) je zcela nedostačující a pro interní potřeby  výzkumných organizací vcelku bezcenný.

 

Zdá se, že veřejnost se z oficiálních míst nedozví, kdy opravdu bude plně fungovat tento systém, jehož plný a bezchybný provoz je zásadní pro přidělování financí na výzkum.

Ve svém projevu 8.srpna vicepremiér Bělobrádek ujistil veřejnost, že systém je plně funkční, na tiskové konferenci 30. září vicepremiér Bělobrádek ujistil, že systém bude plně funkční „příští týden“. Jeho ujištění se nenaplnila.

Vicepremiér Bělobrádek tvrdí, že Úřad vlády ušetřil tím, že buduje nový systém ve vlastní režii a nový systém byl vybudován za čtyři měsíce.

Otázka je, na čem ušetřil a jaké jsou důsledky tohoto ušetření.
Skutečný stav IS VaVaI v polovině října je dokladem toho, že za čtyři měsíce nelze systém vybudovat a zprovoznit v kvalitě a rozsahu, na jaké byli uživatelé zvyklí.

Je nejvyšší čas, aby vicepremiér Bělobrádek přiznal, že jeho sekce odpovídající za provoz IS VaVaI

  • selhala v plnění své zákonné povinnosti,
  • selhala i v postupu při zajištění plynulého provozu tohoto systému po 31. květnu

a hledal cestu k nápravě.