klavesy
Informační systém

Informace na nové webové stránce rvvi.cz jsou nedostatečné

Na nové webové stránky rvvi.cz jsou soustředěny informace týkající se IS VaVaI 2.0. – Veřejně přístupná data IS VaVaI, přehled událostí souvisejících s informačním systémem a pár dalších aktivních odkazů.

Nejdříve k prezentaci veřejně přístupných údajů.

Na stránkách rvvi.cz se tvrdí, že zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako provozovatel povinnost podle § 10 nařízení vlády 397/2009 Sb.
Není to úplně pravda.

Nejsou totiž veřejně přístupné údaje o výzkumných záměrech (oblast CEZ).
Sběr údajů o výzkumných záměrech do IS VaVaI (CEZ) byl sice fakticky ukončen v roce 2014 (povinnost dodávat údaje do CEZ trvala do roku 2014 pro výzkumné záměry probíhající do roku 2013).
Při řešení výzkumných záměrů ale vzniklo množství výsledků evidovaných v RIV. U žádného z těchto výsledků není poskytnuta informace, z jakého výzkumného záměru pochází.
Nezískáme dále ani žádné informace o tom, jaké výzkumné záměry byly až do roku 2013 řešeny, jaká byla poskytnutá institucionální podpora, jaká organizace a lidé je řešili, v jakém oboru atd., ani kolik a jaké výsledky z daného záměru vznikly.

Došlo k významnému zúžení rozsahu poskytovaných informací, a nejen to.
Podle § 10 nařízení vlády 397/2009 Sb. je povinnost provozovatele následující:

(2) Provozovatel poskytne z informačního systému

 1. a) veřejnosti způsobem podle 31 odst. 11 písm. a) zákona
 2. údaje o vyhlašované veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích nejdříve v den vyhlášení této soutěže, uvedený poskytovatelem v posledním souboru údajů předaném provozovateli,
 3. údaje o vyhodnocení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích do 30 kalendářních dnů ode dne jejich zařazení do informačního systému,
 4. údaje o projektech nebo dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací a údaje o dosažených výsledcích ve lhůtě podle bodu 2

Tím, že nejsou zveřejněny údaje o výzkumných záměrech (dalších aktivitách výzkumu, vývoje a inovací), RVVI plní svou zákonnou povinnost jen částečně.

 

Na stránce rvvi.cz jsou dále kromě veřejně přístupných údajů z informačního systému umístěny tyto odkazy:

 • chronologicky uspořádané odkazy na události týkající se informačního systému (poslední událost je z 21. září a týká se náhražky za původní web Hodnocení 2014).
  Událost týkající se webové kontrolní služby – je z 19. září. Z opravdu stručné a vágní informace si odneseme pouze jediné – že „už brzy“ bude fungovat jakýsi import dat do RIV (o CEPu žádná zmínka), a to  tří typů dodávek;
 • Nápověda rozhraní  – zde se dozvíme, že na jejím obsahu se pracuje;
 • Dokumenty ke stažení – zde najdeme
  popis dodavatelských struktur ve formátu xml platných v roce 2016
  detailní dokumentaci k obsahu dodávaných dat v roce 2016;
 • Webová kontrolní služba
  Při přechodu do Webové kontrolní služby (avizované v Novinkách jako spuštěná utilita) je návod kratičký a nejasný.

Slibovaný návod k obsluze a podrobnější informace k utilitě není veřejně dostupný. Jeho absence je zásadní povahy zejména proto, že není zcela jasné, zda jde o kontrolní službu (tj. kontrolu dodávek dat a generaci průvody) nebo o import dat přímo do informačního systému spojený s kontrolou importovaných dat.

Přehled kontrolních testů prováděných kontrolní službou není veřejně dostupný.

Způsob sběru naznačený ve zprávě o webové kontrolní službě z 19. září je zásadním rozporu s popisem způsobu sběru v detailní dokumentaci k obsahu předávaných dat (dokumenty uveřejněné v „Dokumentech ke stažení“).

Ve webové  kontrolní službě není zahrnuta kontrola dodávek dat do VES. Přitom ze zákona platí stejný způsob sběru pro data dodávaná do VES jako pro data dodávaná do CEP a RIV.
Informace o sběru dat do VES ani o kontrole dodávek dat do VES nejsou veřejně dostupné.

Vkládací aplikace pro data dodávaná do jednotlivých oblastí IS VaVaI není veřejně dostupná.

 

Z výše uvedeného je patrné, že poskytování informací týkajících se nového IS VaVaI se snížilo na nepřijatelnou míru. Jde o stav webové stránky rvvi.cz ze dne 11. října 2016.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *