is
Rychlé zprávy

Jak je to s „modernizací“ IS VaVaI a s dodržováním zákona o VaV?

Na webu rvvi.cz se 17. října objevila nová zpráva:

„Vážení uživatelé,
s ohledem na další rozvoj systému RVVI.cz proběhne od úterý 18.10.2016 20:00 do středy 19.10.2016 06:00 modernizace IS VAVAI.“ 

Nevíme, co je míněno modernizací systému. Faktem zůstává, že stávající „zmodernizovaná“ část nového systému, kterou uživatel může posoudit, těžce pokulhává za tím “starým“ systémem a to
v rozsahu a kvalitě poskytovaných informací pro dodavatele dat,
v kvalitě a rozsahu služeb týkajících se sběru dat včetně kvality informací o těchto službách,
v kvalitě a rozsahu prezentovaných veřejně přístupných údajů z IS VaVaI,
v uživatelském komfortu.

Od 18. října je doplněna „Nápověda IS VaVaI v2“ s tímto úvodním textem:
„Systém IS VaVaI pracuje podobným způsobem, jak byli jeho uživatelé zvyklí. Ale existuje několik výjimek, na které v nápovědě upozorníme. Zbytek systému se řídí dokumentací, která je ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení a kterou budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.“ …

A co webová kontrolní služba? Ta přece evidentně nepracuje tak, jak byli uživatelé zvyklí. Kde jsou bližší informace k jejím funkčnostem a obsluze slibované už od 19. září? Kde je přehled kontrolních testů prováděných touto službou? Proč není nabízena kontrolní služba pro dodávky dat do VES a CEA?

A co vkládací aplikace? Ta nepracuje vůbec.

A co prezentace veřejně přístupných údajů z CEP a RIV ? Dokdy budou tyto moduly „v testovacím provozu“, tedy ve stavu, kdy se na poskytnuté informace nemůže uživatel spolehnout? Na toto uživatelé „starého“ systému nebyli zvyklí.

Kde jsou veřejně přístupné údaje z CEZ, na které byli uživatelé „starého“ systému zvyklí? Zveřejnění údajů z IS VaVaI – CEZ (Evidence výzkumných záměrů) patří také k zákonné povinnost provozovatele.

Zarážející je ovšem tato část textu:
… „Byť se uvažovalo o možnosti vkládání a editace na úrovni jednotlivých záznamů, na žádost většiny poskytovatelů bylo především s ohledem na přehlednost evidence a kontroly rozhodnuto realizovat tyto operace výhradně prostřednictvím dávek v xml.“ …

Jak je vůbec možné, že se uvažovalo o vkládání a editace na úrovni záznamů?
Seznámili se tvůrci nového systému se zákonem o VaV (č. 130/2002 Sb. a nařízením vlády č. 397/2009 Sb.), ve kterých je jednoznačně popsán způsob sběru dat?
Nově zveřejněný návod na vkládání dat do systému si protiřečí s dokumenty vystavenými na novém webu rvvi.cz platnými pro rok sběru 2016. V těch je způsob sběru dat do jednotlivých oblastí (VES, CEP, RIV, CEA) podrobně popsán a je v souladu z výše uvedeným zákonem.

Pomiňme podivné nadpisy odstavců: „Vkládání projektů CEP do systému“ a „Vkládání výsledků RIV do systému“. (Vkládají se snad údaje o projektech (projekty) do CEP, tj. části systému nazvané Centrální evidence projektů (IS VaVaI – CEP), podobně údaje o výsledcích (výsledky) se vkládají do RIV, tj. části systému nazvané Rejstřík informací o výsledcích (IS VaVaI – RIV).

Informace o vkládání dat do CEP a RIV jsou zmatené, nepřesné a ODBYTÉ – například:

  • Proč se u nápovědy pro vkládání výsledků do RIV se hovoří o zobrazení detailu projektu?
  • Co se rozumí pod pojmem „výsledek“?
  • K módu Z: co se rozumí změnou stávajících výsledků?
  • Co je vlastně aktivní databáze? Existuje snad ještě jiná – neaktivní – databáze?
  • Kde je nějaká informace k vytváření verzí jednotlivých typů dodávek?
  • Co je „nový stav“ projektu?

Pomineme-li zásadní fakt, že popsaný nový způsob sběru dat je porušením platného zákona o VaV, je nový způsob vytváření dodávek dat pracnější a povede  k výraznému zhoršení přehledu o dodaných datech do IS VaVaI.

Podívejme se blíže na sběr dat do IS VaVaI – RIV.

V původním dávkovém sběru dat do RIV byly výsledky za určitého předkladatele dodány prostřednictvím příslušného poskytovatele v jediném souboru – dodávce dat. Jakákoliv změna v již dodaných a zařazených výsledcích v daném roce sběru (přidání nových výsledků, změna v údajích o výsledcích i vyřazení výsledků) se prováděla v dodávce dat. Aktualizovanou dodávku pak poskytovatel dodal do RIV jako její novou verzi. Nová verze dodávky vždy nahradila tu předcházející. K vyřazení výsledků dodaných v běžném roce ani k úpravě údajů o výsledcích nebylo zapotřebí žádné kontrolní číslo, které je nutno dohledat na webu.
Dodávka s vyřazenými výsledky s využitím kontrolního čísla se vytvářela jen v případě výsledků dodaných v předcházejících letech sběru dat. Postup při případné potřebě opravy údajů ve výsledcích dodaných v předcházejících letech sběru byl přesně a jednoznačně stanoven.

Poskytovatel (ale rovněž předkladatel výsledků i provozovatel systému) měl tak jasný přehled o výsledcích dodaných do RIV v jediném souboru, a stejně tak i o výsledcích dodatečně vyřazených.

Jak je to s verzemi u 3 typů dodávek dat (módy R, Z, V)?
Budou platné všechny verze nebo jen ta poslední, která přepíše ty předcházející? Informace k verzování dodávek není uvedena.

Jaký bude mít poskytovatel přehled o výsledcích dodaných v daném roce sběru?
Bez ohledu na to, zda budou platné všechny verze daného typu (módu) dodávky nebo jen ta poslední, při novém způsobu sběru může mít poskytovatel za každého předkladatele tři typy dodávek (případně několik verzí od každého typu dodávky). Tím se poskytovateli dramaticky sníží přehled o dodaných datech do RIV, za která ovšem ze zákona odpovídá.

„Velcí“ poskytovatelé, jako je např. AV ČR, MŠMT, GA ČR, kteří dodávají do RIV stovky dodávek dat za „své“ příjemce, prakticky ztratí přehled o dodaných datech a přitom za ně nesou odpovědnost.
To považujeme za zcela nepřijatelné.

A konečně: kde je nápověda pro vkládání dat do VES, CEA?
Podle platného zákona o VaV je způsob sběru dat je pro všechny oblasti IS VaVaI jednotný, platí tedy i pro data dodávaná do VES a CEA (tj. dávkový sběr, zařaditelné do systému pouze zkontrolované dodávky kontrolní službou a opatřené průvodkou potvrzujíci bezchybnost dodávky a mající další náležitosti).

Celkový stav nového IS VaVaI je neporovnatelný se stavem původního systému. Prohlášení Pavla Bělobrádka, že jeho sekce vybudovala nový informační systém za čtyři měsíce zjevně neodpovídá realitě.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *