system-927148_960_720
Informační systém

Poněkud starý IS VaVaI 2.0

Nový informační systém pro vědu a výzkum vyvíjený poslední cca čtyři měsíce úřadem pana Bělobrádka, nazvaný jako verze 2.0, není až tak nový, ale spíše poněkud starý.

V této krátké úvaze posoudíme pouze databázovou aplikaci, na které „nový systém“ běží, porovnáme ji s předchozími verzemi systému a přidáme poznámku o HW řešení.

Historie IS VaV začala v prosinci 1993 a první verze – nazveme ji IS VaV 1.0 byla vytvořena s pomocí databázové aplikace FoxPro (v té době dosti oblíbené) v roce 1994.

Brzy se ukázaly meze takového řešení (především v oblasti zabezpečení dat a správy dat) a bylo rozhodnuto přejít na výkonný databázový systém INFORMIX. K tomu došlo v období 1997 – 2001 a toto řešení nazveme IS VaV 2.0.

Poté, co systém INFORMIX přestal být výrobcem podporován, bylo přijato strategické rozhodnutí přejít na databázový systém ORACLE, tehdy (i nyní) nejvýkonnější a nejkvalitnější databázový systém. Důvodem bylo především vědomí zásadní důležitosti IS VaV pro celou oblast vědy a výzkumu. Nový systém IS VaV 3.0 byl potom rozšířen o oblast inovací na systém IS VaVaI 3.0. Systém IS VaVaI 3.0 byl vytvořen v letech 2004 – 2008 a dále rozvíjen v letech 2008 – 2016. Jeho provoz byl ukončen na konci května roku 2016.

Nový systém IS VaVaI 2.0 je vyvíjen na Úřadu vlády ČR v sekci pana Bělobrádka a to na základě databázového systému MySQL. MySQL je tzv. malá databázová aplikace, která je dosti podobná bývalé databázi FoxPro. Správný název pro současně vyvíjený systém by byl IS VaVaI 1.2, protože systém byl mezitím rozšířen o oblast RIV a oblast VES (původní systém z roku 1994 obsahoval pouze oblast CEP).

Je třeba konstatovat, že použití databáze MySQL degraduje informační systém pro vědu a výzkum na standardní obchodní aplikaci typu e-shop a to si celostátní informační systém pro vědu a výzkum nezaslouží.

Došlo k sestupu o dvě úrovně: z ORACLE na jinou „velkou“ databázi (INFORMIX) a potom k sestupu z „velké “ databáze na „malou“ databázi MySQL. Je to návrat na původní úroveň z let 1994-1997.

Připojme ještě poznámku k HW (hardware) řešení. Původní řešení IS VaV 1.0 bylo na samostatném serveru na pracovišti  ČVUT. Řešení IS VaV 2.0 bylo na speciálním databázovém serveru na Úřadu vlády. Řešení IS VaVaI 3.0 bylo provozováno na speciálním databázovém serveru ve Výpočetním a informačním centru ČVUT, který disponuje velmi silným zabezpečením a výkonností. Tzv. nové řešení IS VaVaI 2.0 zřejmě běží na samostatném serveru na pracovišti Úřadu vlády ČR (bez jakéhokoliv systematického zabezpečení).

Je tedy možné konstatovat, že tzv. nový IS VaVaI 2.0 reprezentuje ve skutečnosti návrat do dávných časů, tj. do pravěku IS VaV a to jak z hlediska databázového vybavení, tak i z hlediska HW.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *