27531759113_08b1795d49_b
Informační systém

Hodnocení 2015 a 2016

V článku z 27. 6. 2015 „Výzkumné organizace se budou hodnotit i v roce 2016 podle stejné metodiky“ https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek/aktualne/vyzkumne-organizace-se-budou-hodnotit-i-v-roce-2016-podle-stejne-metodiky-132311/

uvádí místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek výhody upraveného harmonogramu, který spojuje hodnocení prováděné v roce 2015 a 2016 tak, aby hodnocení za oba roky bylo zahájeno v roce 2015 a dokončeno do konce roku 2016.

„Spojení obou hodnocení prováděných v roce 2015 a 2016 povede ke snížení celkové pracnosti a vynaložených peněz. Získáme tak navíc čas pro přípravu nové metodiky platné pro období od roku 2017“.

 Sníží se opravdu pracnost a vynaložené peníze na provedené hodnocení?

Hodnocení 2015 a hodnocení 2016 ale vycházejí z rozdílného obsahu datových podkladů, a to jak z rozdílné množiny hodnocených výsledků, tak z rozdílných údajů získaných z externích zdrojů využívaných při hodnocení publikačních výsledků (databází WoS, SCOPUS, ERIH, Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR a dalších externích zdrojů a jejich stavu v roce 2015 a stavu v roce 2016). Dalšími rozdílnými datovými podklady jsou údaje o excelentních výsledcích pro Pilíř II. a údaje o smluvním výzkumu pro Pilíř III.

Také práce OVHP a Expertních panelů je rozdělena do dvou časových období: nad údaji 2015 je to leden 2016 až duben 2016, nad údaji 2016 je to pro OVHP červen 2016 až srpen 2016, pro Expertní panely je to červenec 2016 až září 2016.

Jedná se tedy o dvě rozdílná zpracování. Bělobrádkova představa o snížení pracnosti a tím i snížení finančních nákladů je mylná.

Prezentované důvody spojení obou hodnocení se jeví spíše jako pokus o zastření neschopnosti Bělobrádkova úřadu plnit zákon o VaV týkající hodnocení výsledků VO a výsledků ukončených programů.

 Je vůbec hodnocení 2015 a 2016 proveditelné podle platného harmonogramu?

Podle harmonogramu uvedeného v platné Metodice hodnocení výsledků mají být výpočty jak v rámci hodnocení 2015, tak v rámci hodnocení 2016 provedeny v měsících září až listopad 2016.

Má-li být ale dodržena platná Metodika hodnocení výsledků schválená vládou, musí být při hodnocení 2016 zohledněny výstupy z hodnocení 2015 (stejně jako při hodnocení 2015 musí být zohledněny výstupy z hodnocení 2014).

Hodnocení 2016 tedy může proběhnout až po ukončení celého procesu hodnocení 2015, tj. po schválení konečných výsledků hodnocení na zasedání RVVI. Rada tedy fakticky nemůže na svém zasedání v prosinci 2016 schválit konečné výsledky hodnocení 2015 a současně i konečné výsledky hodnocení 2016.

Na závěr poznámka:

Hodnocení výsledků programů ukončených v roce 2014, které má proběhnout v rámci hodnocení výsledků 2015 a hodnocení výsledků programů ukončených v roce 2015, které má proběhnout v rámci hodnocení výsledků 2016 se zřejmě vůbec neřeší.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *