sriimg20050601-5836295-1-data
Informační systém

Funkční IS VaVaI?

Dne 2.8.2016 se na webových stránkách RVVI objevila tato zpráva:

„Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) je po dvou měsících opět funkční pro veřejnost. Na konci července byly zprovozněny zbývající části systému, a sice Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Centrální evidence projektů (CEP). Tyto moduly jsou zatím spuštěny v ověřovacím provozu, veřejnost v nich ale může vyhledávat potřebné údaje. Funguje také export dat a pracuje se na funkčnosti hromadného vkládání dat do modulů CEP a RIV.

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací jsme zprovoznili do dvou měsíců od ukončení starého systému. Zásadní je hlavně to, že nový systém je rozvíjen a provozován Úřadem vlády ČR, nikoliv externím dodavatelem. Systém je také uživatelsky přívětivější a zjednodušuje administrativu pro vkladatele, tedy zejména výzkumné organizace,“uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavel Bělobrádek. Spuštění informačního systému proběhlo podle harmonogramu předloženého vládě.“

Zajímavé je zejména vyjádření vicepremiéra Bělobrádka, neboť připomíná „Potěmkinovu vesnici“.

Proč  „Potěmkinova vesnice“?

To, že byla zprovozněna nová aplikace pro prezentaci dat IS VaVaI neznamená, že IS VaVaI je zprovozněn. Začátkem srpna neposkytoval provozovatel kontrolní službu, neposkytoval aplikaci pro vkládání dat, webová aplikace pro prezentaci dat z oblastí RIV a CEP byla v ověřovacím provozu. Podle vyjádření dodavatele původního systému (článek v LN ze dne 6.8.2016) byla pouze prezentována data zpracovaná odstaveným systémem, která původní dodavatel předal Úřadu vlády při ukončení smlouvy na konci května 2016.

IS VaVaI je rozsáhlý systém a webová prezentace je pouze jeden z jeho výstupů. Zprovoznit IS VaVaI znamená zprovoznit všechny jeho částí, tj.

část týkající se sběru dat, tj. aplikace pro vkládání dat a tvorbu dodávek dat to jednotlivých oblastí IS VavaI, SW prostředek pro kontrolu dodávek dat a generaci průvodky a případné hlášení s přesným popisem nalezených nesrovnalostí,

část týkající se evidence dodávek dat a zařazení dodávek dat do centrální databáze

část týkající se zpracování dat v centrální databázi a vytvoření všech datových výstupů z centrální databáze včetně databáze pro webovou prezentaci.

Vyjádření vicepremiéra Bělobrádka o zprovoznění IS VaVaI bylo klamavé.

Nový systém zjednodušuje administrativu?

Není jasné, co vicepremiér Bělobrádek míní zjednodušením administrativy pro vkladatele.

Především začátkem srpna nemohli poskytovatelé dodávat dat do stěžejních oblastí IS VaVaI – údaje o výsledcích do RIV a údaje o projektech do CEP. V těchto oblastech byla opravdu snížena administrativa – na nulu.

Jak ale může nový systém zjednodušovat administrativu pro dodavatele dat?  Způsob předávání dat do IS VavaI přece jednoznačně stanovuje zákon o VaVaI a příslušný prováděcí předpis. Pokud nedojde ke změně tohoto zákona, je povinností provozovatele IS VaVaI jej dodržovat.

Je opravdu  nový systém uživatelsky přívětivější?

Systémem míní vicepremiér Bělobrádek patrně webovou prezentaci – nic víc z IS VaVaI nebylo na webu RVVI k 2. 8. zveřejněno – pouze v rubrice „Dokumenty k administraci formulářů“ byly uloženy původní dokumenty platné pro rok sběru 2016 a oblasti IS VaVaI, do kterých jsou dodávána data a původní dokumenty ke xml formátu pro data dodávaná v roce 2016.   .

A že je webová prezentace uživatelsky přívětivější?

Změnila se „obálka“, ale na obsahu není nic uživatelsky přívětivějšího. Naopak, část CEZ (výzkumné záměry) zcela chybí, ve zveřejněných částech IS VaVaI chybí řada údajů dříve zveřejňovaných (některé chybějící údaje jsou zásadní povahy), dokonce jsou některé údaje chybné, informace vyhledané v oblasti RIV jsou doslova chaotické a exporty dat? Ty jsou přímo žalostné a k dalšímu použití zcela nedostatečné.

Kde je ten slibovaný komfort?

A konečně k harmonogramu spuštění nového informačního systému

Podle výše uvedeného sdělení vicepremiéra Bělobrádka je harmonogram předložený vládě plněn. To je sice hezké, ale jak je možné přesvědčit se, zda je harmonogram plněn, když není zveřejněn? Proč není také zpřístupněn veřejnosti na stránkách RVVI?

Nezaslouží si veřejnost a zejména pak dodavatelé dat více transparentnosti v informacích o stavu a průběhu prací na naší národní databázi vědy a výzkumu?

 

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *