software-557616_960_720
Informační systém

Chronologický přehled vyjádření k IS VaVaI

Dne 1. června 2016

Dopis místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka informující o problémech s Informačním systémem výzkumu, vývoje a inovací a jejich řešení.

https://avobloguje.files.wordpress.com/2016/06/dopis-isvav-belobradek.pdf/dopis-isvav-belobradek.pdf).

Dne 3. června 2016

Vyjádření vicepremiéra Bělobrádka k výpadku systému

http://www.vz24.cz/clanky/belobradek-urad-vypadek-systemu-s-daty-resi-hodnoceni-neohrozi/

Dne 10. června 2016

Tiskové prohlášení dodavatele IS VaVaI

https://aktualne.cvut.cz/tiskove-zpravy/20160610-tiskove-prohlaseni-konsorcia-cvut-v-praze-a-infoscience-praha-sro-k

Dne 16. června 2016

Článek s informacemi o IS VaVaI poskytnutými tiskovým odborem vicepremiéra Bělobrádka

http://ekonomicky-denik.cz/vedecky-web-hraje-se-o-temer-60-milionu/

 Dne 17. června 2016

Článek s vyjádřením vicepremiéra Bělobrádka ke stavu IS VaVaI

http://www.denik.cz/z_domova/belobradek-informacni-system-pro-vedu-bude-fungovat-20160617.html

mimo jiné:

Bělobrádek neuvažuje o tom, že by Markse odvolal. To by podle něj muselo nastat jen v tom případě, že by úřad vlády nedostal systém do září pod kontrolu. „Já jsem přesvědčen, že se to povede, protože už v řádu dnů bude některé funkcionality možné používat,“ dodal. Čeká také, že se mu pak kritici omluví. O harmonogramu příprav informoval vládu.

Dne 17. června 2016

Tiskové prohlášení dodavatele IS VaVaI

https://aktualne.cvut.cz/tiskove-zpravy/20160617-tiskove-prohlaseni-konsorcia-cvut-v-praze-a-infoscience-praha-sro-k

 Dne 24. června 2016

Informace v článku získané od pracovníků Bělobrádkovy sekce včetně harmonogramu zprovoznění IS VaVaI

http://ekonomicky-denik.cz/belobradek-obnovuje-vedecky-server-presto-smlouvu-bude-resit-vlada/

 Dne 7. července 2016

Vyjádření vicepremiéra Bělobrádka ke stavu IS VaVaI v rozhovoru pro LN

http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/pavel-belobradek/aktualne/rozhovor-vicepremiera-belobradka-pro-lidove-noviny-146564/

… „* Před prázdninami byl Úřad vlády kritizován za výpadek klíčového informačního systému pro vědu a výzkum (IS VaV), který předtím přes deset let spravovalo konsorcium. Teď si to ale chcete dělat sami. Jak bude systém nabíhat, kdy do něj půjde vkládat?

Harmonogram už prošel vládou. Je tam přesně dáno, které funkcionality a odkdy by měly být funkční. Plně v provozu by měl být systém nejpozději v září, ale snažíme se, aby naběhl co nejdříve. Nejde nám jen o obnovení provozu, ale aby byl i kvalitnější a uživatelsky komfortnější. Data máme, na vyžádání jsme schopni je i vydávat. Vzhledem k tomu, že jde o složitou právní otázku, vyjádříme se k výběru konkrétně, až to půjde, ale hlavní naší snahou bylo postupovat s péčí řádného hospodáře. Chápu, že to bylo pro mnohé nepříjemné, ale hodnocení výzkumu 2015/16 tím není ohroženo.“

Dne 2. srpna 2016

Oficiální informace o aktuálním stavu IS VaVaI na stránkách RVVI

https://www.rvvi.cz/novinky/informacni-system-vyzkumu-je-opet-funkcni-novy-system-spravuje-urad-vlady

 Dne 8. srpna 2016

Vyjádření dodavatele odstaveného systému k aktuálnímu stavu nového IS VaVaI

http://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20160806/281612419783977

Dne 1. září 2016

Na webu RVVI již nejsou přístupné údaje z hodnocení výsledků VO za rok 2014

http://www.isvav.cz/index.html

Dne 15. září 2016

Informace o 13. zasedání Rady vysokých škol dne 15. září 2016 a hlavní přijatá usnesení

(v dokumentu je uvedeno mj. usnesení týkající se aktuálního stavu IS VaVaI a hodnocení výsledků 2015 / 2016)

http://www.radavs.cz/pro-media/

Dne 18. září 2016

https://www.rvvi.cz/novinky/spustena-utilita-webova-kontrolni-sluzba

Ze stručné informace k webové kontrolní služby je patrné, že služba zatím nefunguje, ale bude fungovat „již brzy“. Naznačený způsob sběru dat do RIV a CEP je v rozporu se způsobem sběru dat, jak jej přesně stanovuje zákon 130/202 Sb. a prováděcí předpis 397 (2009). Informace obsluze a přehled kontrolních testů prováděných novou webovou službou chybí.

Dne 19. září 2016

http://hodnoceni14.rvvi.cz/www/

Na webu RVVI je místo původního prohlížeče údajů z hodnocení výsledků 2014 zpřístupněna pouze aplikace pro stahování souborů s údaji o hodnocení výsledků. Soubory za předkladatele – fakulty nelze samostatně stáhnout. V souborech jsou odkazy do RIV u jednotlivých hodnocených výsledků nefunkční.

Dne 30. září 2016

http://crc.muni.cz/resolutions/137.html

Usnesení 137. zasedání Pléna České konference rektorů, mj. ke neuspokojivému stavu IS VaVaI

Dne 1. října 2016

http://www.denik.cz/z_domova/klicovy-system-pro-vyzkum-ma-zacit-plne-fungovat-pristi-tyden-20161001.html

Podle slova vicepremiéra Bělobrádka je zprovoznění IS VaVaI odloženo ze září 2016 na říjen 2016.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *