Informační systém

Česká vědecká databáze přesedla z mercedesu do trabanta

Pro každého alespoň trochu orientovaného zájemce o IT technologie je jasné, že mezi databázovými systémy je databázový systém ORACLE mercedesem, zatímco malý databázový systém MySQL je něco mezi trabantem a fabií. Systém MySQL slouží především jako cvičební systém pro studenty v úvodním kurzu SQL a také např. pro malé e-shopy.

Odstavený systém IS VaVaI byl provozován a vyvíjen na bázi systému ORACLE konsorciem ČVUT a InfoScience.

Provoz tohoto systému byl v květnu letošního roku ukončen a nový systém vyvíjený vlastními silami sekretariátu pana Bělobrádka byl (v určitém malém rozsahu) zprovozněn na bázi databáze MySQL.

Uveďme některé skutečnosti:

  • Zabezpečení dat v systému MySQL je řádově menší než v systému ORACLE
  • Systém ORACLE poskytuje funkcionality řádově lepší, než systém MySQL (ORACLE má nejširší sestavu funkcionalit)
  • Všechny banky na světě používají databázi ORACLE (nebo některou podobnou databázi jako např. DB2)
  • Všechny celostátní systémy běží na databázi ORACLE (nebo podobné)
  • Systém provozovaný konsorciem byl důkladně zabezpečený ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Systém provozovaný konsorciem byl profesionálně zálohován a zabezpečen (během uplynulých 12 let nebyl zaznamenán žádný výpadek nebo chyba systému IS VaVaI).

Můžeme tedy konstatovat, že pod řízením pana Bělobrádka došlo k podstatnému snížení úrovně zabezpečení základního vědeckého informačního systému IS VaVaI a k podstatnému snížení kvality databázového systému, na kterém je provozován.

Tento krok je standardně odůvodňován tím, že vede k určité úspoře finančních nákladů (provoz mercedesu / ORACLE je finančně náročnější, než provoz fabie / MySQL). Vzhledem k tomu, že informační systém pro vědu a výzkum je základním podkladem pro rozdělování řádově 30 miliard Kč, jde o úsporu na pravém místě?

Rozhodnutí provozovat a vyvíjet stěžejní informační systém pro vědu a výzkum na databázi MySQL je zásadně chybné vzhledem k jeho významu pro celý systém řízení a financování oblasti vědy a výzkumu.

A ještě jedna poznámka k úsporám: proč si ministři (a jejich náměstci atd.) nepřesednou z BMW do fabie? Dost by se tím ušetřilo. Nejen ministři musí dobře reprezentovat ČR, rovněž informační systém IS  VaVAI musí dobře reprezentovat českou vědu a výzkum.