peer-review
Rychlé zprávy

Cena pro IS VaVaI 2.0 – Potěmkinova vesnice?

V nedávné době dostal tento informační systém zvláštní cenu jistého časopisu.  Nic proti tomu – autorům a provozovatelům tohoto informačního systému blahopřejeme, jistě si cenu po právu zasloužili.

Celá věc má ovšem určitý háček, a to jak je to vlastně s kvalitou oceněného informačního systému. Provedli jsme určité (jednoduché) testy.

Naše testování (viz příspěvky na webu www.transparentniveda.cz) dospělo k závěru, že systém je neuvěřitelně pomalý (systém IS VaVaI 2.0 má podle našeho názoru spoustu dalších problémů, ale ty prozatím nechme stranou).

Nejzákladnější dotaz do databáze RIV (nejčastější typ uživatelského dotazu) – dotaz na výsledky daného autora trvá cca 66 vteřin (www.transparentniveda.cz). To je naprosto neuvěřitelná doba.

Vyhledávání podle názvu výsledku trvá méně, např. 16 vteřin – i to je ovšem naprosto nepřijatelná doba. Jak je potom možné mluvit o uživatelské přívětivosti, když uživatel stále jen čeká na odezvu systému? Návrat na původní stránku – opět nejméně 10 vteřin. Systém je pro praktickou práci s daty nepoužitelný, přinejmenším kvůli dlouhým dobám odezvy. Uživatel je naprosto bezohledným způsobem připravován o čas. Tuto pomalost systému IS VaVaI 2.0 odnáší uživatelé.

Pro srovnání: původní systém měl dobu čekání na odezvu menší než zlomek vteřiny – např. dotaz na vyhledání výsledku podle jeho názvu trval méně než vteřinu.

Podstata problému je v tom, že rychlost vyhledávání v původním systému byla víceméně standardní pro kvalitní informační systém daného rozsahu (a na bázi kvalitních technologií). Co je naprosto nestandardní je neuvěřitelně pomalý proces vyhledávání v IS VaVaI 2.0. Tento stav je mimo jakýkoliv standard.

Příčinou tohoto stavu je podle našeho názoru velmi slabá technologická úroveň řešení IS VaVaI 2.0.

Může někdo vysvětlit, jak je možné, že takto neuvěřitelně pomalý informační systém mohl dostat nějakou cenu?

Podle našeho názoru je celá záležitost s cenou pro IS VaVaI 2.0 naprosto čistá Potěmkinova vesnice. Jinak to totiž není možné – jak může něco, kde nejběžnější dotaz trvá 66 vteřin dostat nějakou cenu?

Poznámka.

Informace k soutěži v Egovernment:

… „Přestože přihlášky obsahují velký počet podrobných dotazů tak, aby bylo možné projekty kvalitně hodnotit, sešlo se nakonec úctyhodných 34 velice zajímavých projektů. Radost organizátorům kazila pouze skutečnost, že tyto projekty pokrývaly pouze tři soutěžní kategorie, když se letos neodhodlala soutěžit žádná obec. Projekty, byť zařazeny významově do stejné kategorie, jsou často velice rozdílné. Jejich porovnávání je tedy velmi těžké.

I proto se organizátoři letos rozhodli, vedle stupňů vítězů, udělit v každé kategorii rovněž další speciální ocenění. Cílem tohoto kroku bylo vyzdvihnout projekty, které stojí za pozornost, i když nezískaly první místa.

Všechny přihlášené projekty budou následně publikovány ve sbírce projektů Egovernment The Best 2016 – Deloitte, která vychází v půlce prosince.“ …

Z uvedeného textu vyplývá, že projekty byly hodnoceny pouze podle odpovědí na dotazy uvedené v přihlášce. Nikdo zřejmě neověřoval skutečnou kvalitu přihlášeného projektu. Jinak by např. tvrzení, že lokalitou působnosti projektu je „celý svět“ nemohlo být přijato jako pravdivé – vždyť veřejně přístupné informace IS VaVaI 2.0 jsou pouze v českém jazyce, verze v anglickém jazyce neexistuje. Stejně tak jistě nebyly kvalifikovaně ověřeny funkčnosti projektu (řada z nich, např. vkládání dat, ani není z neznámých důvodů veřejně přístupná). Je tedy otázkou, jakou hodnotu má taková cena.

Je poučné přečíst si obsah vyplněné přihlášky projektu do soutěže. Přihláška je uvedena na :

https://www.egovernment.cz/soubor/best-16/

Přihlašovatel: Bc. Tomáš Bezouška, CISA