lidi
Granty

Anonymizované oponentské posudky u grantů?

Diskuze o možnosti zveřejnit anonymizované oponentské posudky ke grantům je ve vědecké komunitě častá. Názory jsou často v naprosté opozici. Jedna skupina tvrdí: samozřejmě zveřejnit a druhá skupina tvrdí: v žádném případě.

Z hlediska transparentnosti informací z vědecké sféry je odpověď jasná – zveřejňovat a to proto, že:

 • anonymizované oponentské posudky nejsou důvěrné informace
 • řada pracovníků poskytovatele (členové komisí, úředníci apod.) s nimi přichází běžně do styku
 • posudky jsou placené ze státních peněz
 • anonymizované oponentské posudky ke grantům přináší (státem zaplacené) kvalitní posouzení projektu a takové informace jsou velkým přínosem pro celou vědecko-výzkumnou sféru
 • daňoví poplatníci, kteří fakticky dotují finanční prostředky na přidělený grant, mají právo vědět na základě jakých posudků byl přidělen

Z opačné strany zaznívá názor, že:

 • žadatel o grant může být poškozen kritickým posudkem
 • je lepší stávající stav nechat být a „a nešťourat do toho“.

Domníváme se, že by se na toto téma měla vést seriózní diskuze.

Důležitým faktem do diskuze je skutečnosti, že kvalifikační práce (včetně doktorských disertací) na UK jsou na internetu zveřejňovány včetně oponentských posudků.

Naše vize sahá o mnoho dále:

 • na internetu by měly být zveřejněny všechny žádosti o grant (název, uchazeč) včetně těch, které v soutěži neuspěly
 • k těmto žádostem by měly být připojeny anonymizované oponentské posudky (neboť daňoví poplatníci si je zaplatili)
 • mělo by být naprosto jasně zveřejněno, která komise daný grant zamítla resp. doporučila
 • mělo by být jasně zveřejněné, kdo jsou členové dané komise a v jakém období (a to včetně jejich hlavního pracoviště)

Je nám jasné, že tato vize je zatím vzdálená, ale to nám nebrání v naší snaze o její alespoň částečné naplnění.

Přidat komentář

Klikněte zde pro přidání komentáře

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *